Μετεωρολογικός Σταθμός Π.Α.Δ.Α., Εργαστήριο Γεωδαισίας - Τοπογραφίας
 
Θέση: Πανεπιστημιούπολη 1 - Εργαστήριο Γεωδαισίας - Τοπογραφίας

φ= 38⁰ 00′ 10″, λ= 23⁰ 40′ 32″, H= 69.5m
Current Weather at ΠΑΔΑ, Πανεπιστημιούπολη 1

Current Outside Temperature  Current Outside Humidity  Current Outside Dewpoint


Current Wind Chill  Current THW Index  Current Outside Heat Index


Current Wind Direction  Current Barometer  Current Wind Speed


Outside Temp History  Barometer History


Today's Rain  Yearly Total Rain

Temperature
---°C
Humidity
---%
Dewpoint
---°C
Wind
--- at --- km/hr
Barometer
1014.7 mb & Rising Slowly
Today's Rain
0.0 mm
Yearly Rain
0.0 mm
Wind Chill
---°C
THW Index
---°C
Heat Index
---°C
Highs and Lows

High Temperature

Low Temperature

---°C   at   ----

---°C  at   ----

High Humidity

Low Humidity

---%    at  ----

---%   at   ----

High Dewpoint

Low Dewpoint

---°C   at  ----

---°C  at   ----

High Wind Speed

0.0 km/hr   at  ----

Low Wind Chill

---°C   at  ----

High Heat Index

---°C   at  ----